Mặt bằng tòa L3
Căn hộ 1 - Tòa L3Căn hộ 2 - Tòa L3Căn hộ 3 - Tòa L3Căn hộ 4 - Tòa L3Căn hộ 5 - Tòa L3Căn hộ 6 - Tòa L3Căn hộ 7 - Tòa L3Căn hộ 8 - Tòa L3Căn hộ 9 - Tòa L3

Căn hộ 1 - Tòa L3

 • Diện tích : 65m2
 • Hướng cửa chính Tây bắc
 • Ban công Đông nam
 • View mầm non sài đồng, đường sài đồng
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 2 - Tòa L3

 • Diện tích : 63m2
 • Hướng cửa chính
 • Ban công Đông nam
 • View mầm non sài đồng, đường sài đồng
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 3 - Tòa L3

 • Diện tích : 63m2
 • Hướng cửa chính Đông nam
 • Ban công tây bắc
 • View bể bơi, nội khu Lake view
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 4 - Tòa L3

 • Diện tích : 65m2
 • Hướng cửa chính Đông nam
 • Ban công tây bắc
 • View bể bơi, nội khu Lake view
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 5 - Tòa L3

 • Diện tích : 106m2
 • Hướng cửa chính Đông nam
 • Ban công tây bắc
 • View bể bơi, nội khu Lake view
 • Đối tượng phù hợp: gia đình có điều kiện ở thoải mái, đa thế hệ. tầm tài chính 3 tỷ trở lên

Căn hộ 6 - Tòa L3

 • Diện tích : 54m2
 • Hướng cửa chính Đông nam
 • Ban công tây bắc, đông bắc
 • View bể bơi, nội khu Lake view, garden view
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 7 - Tòa L3

 • Diện tích : 55m2
 • Hướng cửa chính tây bắc
 • Ban công Đông nam
 • View trường mầm non, đường sài đồng
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 8 - Tòa L3

 • Diện tích : 55m2
 • Hướng cửa chính tây bắc
 • Ban công Đông nam
 • View trường mầm non, đường sài đồng
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều

Căn hộ 9 - Tòa L3

 • Diện tích : 55m2
 • Hướng cửa chính tây bắc
 • Ban công Đông nam
 • View trường mầm non, đường sài đồng
 • Đối tượng phù hợp: gia đình trẻ, con còn bé. Tài chính chưa nhiều